Historie

Italské město Caorle podává svědectví o jeho historickém, uměleckém, kulturním a společenském významu, které se stěží může shlédnout v zjednodušeném výrazu ‚lázně‘.

Caorle – to neznamená jen pláž a moře, nýbrž také umění, dějiny, kulturu a tradici. Člověk, jeho práce, jeho výkonnost a jeho okolí, jeho životní sen a jeho poklady – to jsou základy které ukazuje žijící město od minulosti po součastnost.

Caorle, město Claudia Pasqualetti

Je těžké najít vhodná slova, aby se dal popsat celkový dojem města Caorle. Dějiny, umění, laguny, pláže, moře a rybaření. Obraz města, který je k vidění ukazuje vše zřetelněji, než jakákoliv slova zvláštnosti tohoto malého města, které nechce být jen známo kvůli plážím jako místo pro dovolenou. Ne, Caorle chce být víc než jen to.Caorle je turistickým centrem, kde se slučuje moře, pláž, kultura a historie.

Existují dokumenty dosvědčující vznik města již v posledním tisíciletí před naším letopočtem, ovšem pod stálou nadvládou benátčanů bylo Caorle jakožto součást Serenijské republiky drancováno. Začala se zde rozšiřovat malárie s bídou a hladem. To přimělo obyvatele Venety uchýlit se právě k tomuto mořskému břehu. Na začátku nového století asi před 100 lety využívá město Caorle jako základní kámen k rozvoji turismu své přírodní bohatství. Sedm tisíc hektarů vodstva a rákosů tvoří budoucnost tohoto města, které chce rozptýlit představy o lázeňském městě pro masový turismus. Žijí zde ještě rybáři lovící v lagunách. Není jich sice mnoho, neboť tento druh práce neznamená žádné velké vítězství, ale tato tradice se předává z otce na syna. Občas jsou k vidění staré domy, rákosové chýše rybářů. Město Caorle má velikou tradici v rybolobu o čem svědčí i to, že má jednu z největších rybářských flotil v Jaderském moři. Jako město moře, nemůže zde chybět ani námořnická kultura a tradice. K největšímu svátku patří stará námořnická slavnost, kdy lodě pronikají až do samotného srdce města, kde kotví v přístavu. Tento kouzelný kraj fascinoval Ernesta Hemingwaye natolik, že se o něm zmínil v jednom ze svých románů.

Zatímco hotely a pensiony na pláži jsou moderního ražení, staroměsto zůstalo téměř nedotčeno. Malé uličky a ‚Campielli‘ probouzí dojem miniaturních Benátek. Na Campielli, kde jsou ulice širší byly domy restaurovány a září pestrostí barev.Benátská červená, okrově žlutá, zářivě modrá působí jako paleta barev. Přes tento městský obraz ovšem dominuje impozantní katedrála, umělecké dílo, bohatá a vzácná stavba z 11. století. Na Katedrále svatého Štěpána jsou stále stopy freskové malby, která byla dokončena za časů její stavby.Co je ale její zvláštností jsou byzantské vlivy na architektonickou strukturu, spojující se s velkolepou moderní římskou minulostí a pokrokovými tendencemi času jejího vzniku.Před dómem se nachází více než 50 metrů vysoká věž se zvonem. Ta tvoří hlavní dominantu města. Za zmínku též stojí ‚Paolo d‘oro‘, z pozlaceného stříbra oltářní obraz orientálního stylu z doby mezi 10. až 13. stoletím a antický obětní kámen z 1. století vybudovaný na dnešní křesťanský oltář. Dále by člověk neměl zanedbat překrásné malby s mnoha náhrobními motivy a sochy z římské, řecké a byzanstské doby. Obzvlástě zajímavé jsou též kostelní přístroje, které byly nedávno vystaveny v muzeu. Sbírka kromě jiného zahrnuje i kalichy, kříže, biskupské prsteny či kněžská roucha z pravého brokátu. Nedaleko dómu se nachází klenot tohoto města. Přestarý poutní kostel ˇMadonna dell’Angelo‘.Roku 1751 se prováděly poslední úpravy.Vedle kostelíčku stojí malá zvonice z 13. století, která v minulosti soužila i jako maják. Je to kostel rybářů s tradičními ´portréty madony´, které měly ochraňovat rybáře. Nyní je ‚madona´každý rok při tradičním průvodu házena do širého moře. Umění a dějiny tohoto města zanechaly také v bližším okolí znamenité stopy, které přispívají k celkové zajímavosti města Caorle.Nedaleko leží Portogruaro se středověkými stavbami. Ještě blíže se však nachází Concordia Sagittaria, kde můžeme nalézt stopy po vykopávkách římských sídlišť, či paleolotickou křesťanskou baziliku, ve které se ještě můžou obdivovat zbytky překrásné mozaikové podlahy.


Fotografie