Caorle

Caorle, které se nachází v provincii Venezia, poblíž známých Benátek, v severní části Itálie u Jaderského moře, má necelých 12 000 obyvatel.

První zmínky o tomto městečku, s historickým centrem, sahají až do roku 40 př.n.l., založením Římany. Bohatství tamější doby připomíná bazilika San Stefano spolu se zvonicí, pocházející z roku 1038.

Mezi původní názvy města patřilo např.: "Caprulae", což by se dalo přeložit, buď jako "ostrov koz", podle původního zdroje obživy nebo dle jména pohanské bohyně Capris.

Architektonický vzhled, který zůstal historickému Caorle dodnes, zapříčinila dlouhodobá nadvláda benátčanů.

Poté, co bylo město zničeno nájezdem Janovanů, se stalo Caorle přístavním, rybářským městem.

Caorle má dlouholetou tradici v rybolovu. Námořnické tradice a samotná kultura se vzpomínají dodnes. Mezi největší slavnost zde, patří právě ta námořnická. Lodě připlouvají až do samotného srdce Caorle, kde kotví v přístavu. Toto fascinující místo okouzlilo i slavného Ernesta Hemingwaye, který Caorle zmínil i v jednom z jeho románů.

S rozmachem cestovního ruchu se Caorle ocitlo na vrcholu oblíbenosti.

Caorle, v dnešní podobě, se dělí do třech částí, a to Caorle, pod které spadá historické část města spolu s přístavem a aqvaparkem, dále Caorle Porto Santa Margherita, které je od Caorle odděleno řekou zvanou Livenza a poslední částí je Caorle Altenea, která je typická moderní, nadčasovou zástavbou tvořenou vilami s bazény.

Historické památky

Dóm z roku 1038 patří k nejkrásnějším skvostům samotného Caorle. Bývalá katedrála a sídlo biskupa bylo obohaceno stavbou románské zvonice s kuželovitou špičkou. Pokladem, který schovává sousední farní muzeum, je Relikviář nejdražší krve s hlínou, po které se ubíral krvácející Kristus.

Kostel Santuario della Madonna dell´ Angelo byl přestavěn v 17. století ze základů původního kostela. Kostel, v blízkosti pobřežní promenády, je symbolem poutníků. V kostele můžete spatřit dřevěnou sochu Panny Marie s dítětem. Obrazy s podobiznou madony, by měly ochraňovat rybáře. Za zmínku stojí také klenba kostela, která je zdobena freskami a malá zvonice, která byla postavena vedle kostela, která dříve sloužila jako maják.

Každým rokem se do Caorle sjíždí několik umělců, sochařů z koutů celého světa. Předvádí své dovednosti v podobě tesání obrazců do obrovských balvanů. Nezapomenutelná podívaná v blízkosti pobřežní promenády.